Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó
Adatkezelő székhelye: 2626 Nagymaros, Rákóczi Ferenc utca 94.
Adatkezelő nyilvántartási száma: 54779613
Adatkezelő adószám: 56151769-2-33
Adatkezelő e-mail címe: judit@autoshirugynokseg.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 70 365 1861


2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Szeles Zoltán
Székhely: 2626 Nagymaros, Rákóczi Ferenc utca 94.
E-mail cím: judit@autoshirugynokseg.hu
Telefonszám: +36 70 365 1861
 

3. Adatvédelmi nyilatkozat

Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó, mint adatkezelő, tiszteletben tartva a természetes személyek magánszféráját, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztatás tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás folyamatosan elérhető a https://autoshirugynokseg.hu/adatvedelmi_nyilatkozat címen.Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát bármikor megváltoztassa, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét. Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó ügyfelei információs önrendelkezési jogának biztosítása érdekében jogi eszközökkel garantálja személyes adataik védelmét, azokat tiszteletben tartja és bizalmasan kezeli.

Az Ön által megadott adatokat  a Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. műszaki vizsga állomás, aki a Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozótól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.


4. Adatkezelése összhangban van az alábbi, adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokkal:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info tv., Adatvédelmi törvény),
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban Grt.),
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Eker. tv.),
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számv. tv.).


5. Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.autoshirugynokseg.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
 

6. Az egyes adatkezelések módja, célja, jogalapja, a kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó  adatkezelése az érintett személyek egyértelmű, kifejezett és befolyásolásmentes hozzájárulásán alapul. Jogszabályok kötelezővé tehetik bizonyos adatok kezelését és továbbítását, erről az érintetteket Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó tájékoztatja. Abban az esetben, ha az adatközlő nem saját adatait adja meg, az érintett hozzájárulásának beszerzése az ő kötelessége.

Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozó adatkezelési célként az alábbi célokat jelöli meg: regisztráció, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelés megkönnyítése, a megrendelések teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, hírlevél küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a Grt. 6.§-a.

A kezelt adatok köre: azonosítószámok, vevő neve, cégjegyzékszám, fizetési mód, adószám, számlázási és szállítási cím, telefonszám, fax szám, kapcsolattartó neve, e-mail cím, dátum, aláírás, vásárlási adatok.
 

7. Regisztráció

Az adatkezelés célja: regisztráció.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.


8. Elektronikus hírlevél

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a Grt. 6. § (1) bekezdése.
A kezelt adatok: név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet.


9. Telefonszám

Rendelés leadásánál Ön elfogadja a szerződési feltételeket és tudomásul veszi az adatkezelési irányelveinket. A mobiltelefonszámot szükséges a rendelésnél leadni, hogy a szállítás zavartalanul működhessen. A telefonszámot a választott futár cégnek átadjuk, akik az adatot nem tárolják, csupán a kiszállítás során használják, egyeztetés céljából.

 

10. Kapcsolat, vevői vélemény

A kezelt adatok: a beérkezett leveleken (postai levél, e-mail) feltüntetett név, cím és más önként megadott személyes adat. Az adatok törlésének határideje: az ügy elintézésétől számított legfeljebb 10 év.


11. Adatok közlése és átadása

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos és jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Szeles Zoltán Egyéni Vállalkozót a pontos cél és az adatok körének megjelölésével - az általa kezelt adatotokról tájékoztatás adása, adatok közlése és átadása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából. Az adatközlő csak olyan adatot, csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


12. Záró rendelkezések

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe: Websupport Magyarország Kft.; Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; Cégjegyzékszám: 01-09-381419; adószám: 25138205-2-41) 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Url: http://naih.hu